دیتاست لیگ حرفه ای بسکتبال ایالات متحده

دیتاست لیگ حرفه ای بسکتبال ایالات متحده ، مجموعه ای از اطلاعات بهترین بازیکنان لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا (موسوم به ان. بی. ای. ) است که در حقیقت دارای مشخصات دقیق از بهترین و حرفه ای ترین بازیکنان بسکتبال آمریکا به همراه میزان حقوق دریافتی و موارد دیگر در فصلهای مختلف این لیگ آمده است.

دیتاست گوگل ترندز واژه های تخصصی علوم داده

دیتاست گوگل ترندز واژه های تخصصی علوم داده ، مجموعه ای از داده های مربوط به میزان علاقه نشان داده شده نسبت به کلمات حوزه علوم داده شامل : داده کاوی ، تحلیل پیشگویانه ، تحلیل متن و هوشمندی کسب و کار می باشد که در هفته های مختلف از سال 2004 تا سال 2013 در دو فرمت txt و csv آمده است.

دیتاست داده های طبقه بندی کیفی و قیمتی الماس

دیتاست داده های طبقه بندی کیفی و قیمتی الماس ، مجموعه ای از داده های طبقه بندی شده الماسها در گرید های مختلف است که شامل وزن الماس، شفافیت الماس و قیمت بیش از پنجاه و سه هزار قطعه الماس مختلف در گریدهای مشخص شده می باشد که در فرمت csv جمع آوری و دسته بندی گشته است.