دیتاست داده های طبقه بندی کیفی و قیمتی الماس

دیتاست داده های طبقه بندی کیفی و قیمتی الماس ، مجموعه ای از داده های طبقه بندی شده الماسها در گرید های مختلف است که شامل وزن الماس، شفافیت الماس و قیمت بیش از پنجاه و سه هزار قطعه الماس مختلف در گریدهای مشخص شده می باشد که در فرمت csv جمع آوری و دسته بندی گشته است.

این دیتاست از زمره دیتاستهای معروف مورد استفاده در امر آموزش زبان آر محسوب می گردد که به منظور راحتی و در دسترس بودن شما عزیزان در این تارنما قرار گرفته است.

به منظور مشاهده این دیتاست اینجا را کلیک کنید