دیتاست گوگل ترندز واژه های تخصصی علوم داده

دیتاست گوگل ترندز واژه های تخصصی علوم داده ، مجموعه ای از داده های مربوط به میزان علاقه نشان داده شده نسبت به کلمات حوزه علوم داده شامل : داده کاوی ، تحلیل پیشگویانه ، تحلیل متن و هوشمندی کسب و کار می باشد که در هفته های مختلف از سال 2004 تا سال 2013 در دو فرمت txt و csv آمده است.

این دیتاست از زمره دیتاستهای معروف مورد استفاده در امر آموزش زبان آر محسوب می گردد که به منظور راحتی و در دسترس بودن شما عزیزان در این تارنما قرار گرفته است.

به منظور مشاهده این دیتاست در فرمت txt اینجا را کلیک کنید

به منظور مشاهده این دیتاست در فرمت csv اینجا را کلیک کنید